Tühistamistingimused

Vastuvõtuaja tühistamine Patsiendi poolt

 

Juhul kui Patsient ei saa registreeritud ajal vastuvõtule tulla, teavitab ta sellest Roosmarii Kliinikut esimesel võimalusel, kuid vähemalt 24 tundi enne vastuvõtu algust, ühel järgmistest viisidest:

  • E-R kell 9-17 telefoni teel numbril 646 7529;
  • e-posti aadressil: info@roosmarii.ee
  • Roosmarii Kliiniku vastuvõtulauas;

Kui Patsient annab kirjeldatud nõuete kohaselt vastuvõtuajast loobumisest Roosmariile teada, tühistab Roosmarii Patsiendi vastuvõtuaja ning registreerib Patsiendile soovi korral uue vastuvõtuaja.

Kui Patsient ei anna kirjeldatud nõuete kohaselt vastuvõtuajast loobumisest Roosmariile teada või tühistab vastuvõtu vähem kui 24 tundi enne vastuvõtu algust, on Roosmariil õigus nõuda Patsiendilt Roosmarii hinnakirjas tühistamisele ette nähtud tasu 25€ teenuse osutamiseks valmisoleku kulude katteks.